Klachten - Stappenplan

DE WET KWALITEIT, KLACHTEN EN GESCHILLEN ZORG (Wkkgz)

Met ingang van 1 januari 2017 heeft de overheid besloten dat je als cliënt van een zorgverlener makkelijk en toegankelijk je klacht moet kunnen delen. Het doel van deze wet is dat je als cliënt feedback moet kunnen geven over de zorg die je ontvangen hebt, zodat de zorgverlener kan leren van je bevindingen en deze kan verbeteren. Deze wet maakt het voor jou overzichtelijk wat de stappen zijn die je dient te bewandelen om je klacht kenbaar te maken.

De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals praktijkhouders.

Binnen deze wet is sprake van een drietal te onderscheiden stappen:

  1. Een klacht maak je in eerste instantie bespreekbaar bij je behandelaar.
  2. Leidt dat niet tot een oplossing dan neem je contact op met mijn beroepsvereniging en zij zorgen dat een klachtfunctionaris in actie komt. Deze kun je toegewezen krijgen door het klachtenformulier door te sturen naar mijn beroepsvereniging VIV Nederland. info@vivnederland.nl, de klachtenfunctionaris komt van de SCAG vandaan (www.scag.nl)
  3. Indien de Klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. Hier vind je de procedure en verdere informatie zoals de kosten https://www.camcoop.nl/geschillencommissie/

Als de geschillencommissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan nemen.

Beauty Clinic Espace de Santé wenst je hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Mocht je vragen hebben over de procedure of de verschillende instanties die hiermee van doen hebben, horen wij dat graag.

Waar mensen werken kunnen er misverstanden ontstaan, wij willen dat je weet dat dit niet onze intentie is. Mocht je feedback voor ons hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan vernemen wij dat graag van je.

Linda Reurich is als lid van de beroepsorganisatie VIV geregistreerd bij de geschillencommissie. Via deze link vind je de registratie bij de geschillencommissie https://www.camcoop.nl/