Niet helemaal tevreden?

Wij willen mensen blij maken. Zijn wij daar, om welke reden dan ook, niet in geslaagd en bent u ontevreden over een product, behandeling, situatie of een resultaat, laat het ons dan altijd weten.
Wij zullen onze best doen om u, wat redelijkerwijs mogelijk is, alsnog tevreden te stellen.

Komen wij er samen toch niet uit dan kunt u de hulp vragen van de klachtenfunctionaris van de betreffende beroepsorganisatie waar wij bij aangesloten zijn.
Voor klachten over schoonheidsbehandelingen: www.anbos.nl
Voor klachten over therapeutische behandelingen en/of coaching: www.vivnederland.nl
Indien de VIV Klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. Hier vind je de procedure en verdere informatie zoals de kosten www.camcoop.nl/geschillencommissie/

Klachten

Als beroepslid van de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV) voldoe ik aan de geldende eisen en voorwaarden qua klachtenreglement en aansluiting bij een geschillencommissie zoals gesteld in de Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg (WKKGZ). Het oogmerk van deze wet is de positie van consumenten te versterken.

Mocht u een klacht hebben waar we na overleg niet uitkomen of die u niet direct met mij wil bespreken, dan kunt u gebruikmaken van de gratis klachtenfunctionaris van de VIV door contact op te nemen met het secretariaat: www.vivnederland.nl. Het secretariaat geeft de ontvangen informatie rechtstreeks door aan de interne klachtenfunctionaris die contact met u opneemt. De klachtenfunctionaris ondersteunt bij het formuleren van de klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. De klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.