Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling


Per 1 januari 2019 is er een wettelijke verplichting voor beroepskrachten in het onderwijs en de zorg om te werken met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Hoewel wij niet onder deze wettelijk verplichting valt, voel ik me als professional moreel verplicht om deze meldcode en de bijbehorende afwegingskaders toe te passen.

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Kijk hier voor meer informatie over de Meldcode en de vijf stappen.