Beroepscode VIV

www.vivnederland.nl 

Versienr. 03.2403 / Pagina 1 van 1 Beroepscode Algemeen De beroepscode is de codificatie van ethische en praktische normen en beginselen omtrent hetgeen in de uitoefening van een beroep behoort te worden gedaan of te worden nagelaten jegens de collega VIV-leden en anderen bij de uitoefening van het beroep betrokken personen of instanties. 

Artikel 1 – Beroepscode VIV 1. Het lid is erop gericht zijn cliënt te ondersteunen in het bereiken van zijn doelen. 2. Uitgangspunt is dat de cliënt zelf verantwoordelijk is en blijft voor de inrichting van zijn leven. 3. Het lid respecteert de wijze waarop de cliënt tegen de werkelijkheid aankijkt en dringt zijn visie niet aan de cliënt op. 4. Het lid stelt hoge eisen aan zijn professionaliteit en handelt volgens de reglementen van de VIV. 

Artikel 2 – Aspecten met betrekking tot de beroepsuitoefening 1. Het lid is zich ervan bewust waar de grenzen van zijn kennis en vaardigheden liggen en zal zich onthouden van behandelingen en uitspraken die gelegen zijn buiten zijn kennen en kunnen. 

Artikel 3 – Aspecten met betrekking tot de relatie cliënt – lid 1. Het lid heeft een professionele en integere houding bij de beroepsuitoefening. 2. De cliënt heeft de vrijheid de relatie met het behandelende lid op elk moment en zonder opgaaf van redenen te verbreken. 3. Cliënt heeft te allen tijde recht op inzage van zijn dossier. 4. Het lid heeft een geheimhoudingsplicht; alles wat het lid ten tijde van zijn beroepsuitoefening, in welke vorm dan ook, ter ore komt mag niet zonder toestemming van zijn cliënt met derden worden gecommuniceerd. Het lid gaat geen intieme persoonlijke relatie aan met de cliënt gedurende de periode van beroepsuitoefening. Wettelijke regels Het lid dient zich te houden aan de wettelijk gestelde regels die verband houden met zijn beroepsuitoefening.