PRIVACYVERKLARING


Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoons- en medische gegevens die Beauty Clinic Espace de Santé, Beauty Health & Spirit verwerkt van haar klanten.
Indien je klant wordt of anderwijs  persoonsgegevens aan onze Beauty Clinic verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.

Verder zijn wij bij de wet verplicht, zoals  in het kader van de WkkGZ  en omdat wij gehouden zijn aan de beroeps en praktijkcode van onze beroepsorganisaties om een klantendossier aan te leggen welke 20 jaar bewaard dient te worden.

De dossiers met uw  gegevens staan in een database die beveiligd is met toeganscodes en welke niet met internet is verbonden.

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld dan alleen op uitdrukkelijk verzoek van uzelf of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld belastingdienst).
E-mail adressen en telefoonnummers van geïnteresserden die via onze mail of telefonisch informatie hebben opgevraagd worden niet bewaard.

Persoonsgegevens die worden verwerkt:
Beauty Clinic Espace de Santé verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt
Voor het klantendossier worden de volgende gegevens verwerkt:
voor- en achternaam,  adresgegevens, telefoonnummers, geboortedatum, e-mailadres, behandelindicatie, behandelgeschiedenis en thuisverzorging,  gezondheidsgegevens en eventueel voor- en na foto’s.
Documenten met contactgegevens van de klant zoals een informed consent of behandelovereenkomst ondertekend door klant.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Beauty Clinic Espace de Santé heeft uw persoonsgegevens tevens nodig om
telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of u schriftelijk (digitaal en/of per post) te kunnen benaderen.
Daarnaast worden uw persoonsgegevens gebruikt om nieuwsbrieven naar u te verzenden over informatie van Beauty Clinic Espace de Santé of om goederen of diensten bij u aft e leveren.
Tevens kan Beauty Clinic Espace de Santé uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan en het monitoren van het proces.
Beauty Clinic Espace de Santé analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;

Afmelding e-mail berichtgeving:
Beauty Clinic Espace de Santé gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie te versturen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Website bezoek:
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Beauty Clinic Espace de Santé gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Chamomilla gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hieronder een overzicht van de cookies:

  • Cookie(s): Google Analytics
  • Cookie(s): WordPress core, thema en plugins

Google analytics:                                                                            

Beauty Clinic Espace de Santé maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Dutchinjectables bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan DHKR te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Beauty Clinic Espace de Santé heeft hier geen invloed op.

Beauty Clinic Espace de Santé heeft Google geen toestemming gegeven om via DHKR verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:                                

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@beautyclinic.nl

Beauty Clinic Espace de Santé zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beauty Clinic Espace de Santé en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@beautyclinic.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Beauty Clinic Espace de Santé wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen:
Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de Privacyerklaring te bekijken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Beauty Clinic Espace de Santé neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@beautyclinic.nl

Beauty Clinic Espace de Santé is als volgt te bereiken:

adres: Logger 213 – 215
1186 MH Amstelveen

Inschrijvingsnummer handelsregister KVK 33173024
Telefoon: 0206475337
E-mailadres: info@beautyclinic.nl